ผลสำรวจ IDC ชี้ การใช้ Amazon AWS สามารถลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได้ถึง 64.3%

IDC ได้ทำการสำรวจองค์กรต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน Amazon Web Services (AWS) เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ และการทำงานของฝ่าย IT ภายในองค์กร

amazon_aws_ha_hero_idc-bus-value

ในภาพรวมของการสำรวจในครั้งนี้พบว่า องค์กรที่ใช้ Amazon AWS สามารถช่วยลด Total Cost of Ownership ได้ถึง 64.3% ในขณะที่แต่ละ Application ที่มีการใช้งานนั้นสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากถึง 1.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และมี Return on Investment ในระยะเวลา 5 ปีมากขึ้นถึง 560%

สำหรับผู้ที่สนใจเอกสารฉบับเต็มจาก IDC สามารถกรอกแบบฟอร์มและรายละเอียดที่นี่เพื่อ Download Whitepaper จาก Amazon AWS ได้ฟรีๆ ทันที https://aws.amazon.com/resources/idc-business-value-learn-more-apac/

 

Facebook Comments