ภาพกิจกรรมงาน AWS MEETUP #8

23 February 2016 at 18:30 – 22:00

Hangar Co-Working Space (Dtac Accelerate อาคาร จามจุรีสแควร์)

ภาพกิจกรรมงาน AWS MEETUP #7

23 December 2015 at 18:30 – 22:00

ชั้น 3 – Coca Suki & Restaurant (Siam Square) Bangkok, Thailand

ภาพกิจกรรมงาน AWS MEETUP #6

Thursday, October 22, 2015 from 6:30 PM to 10:00 PM (ICT)
Bangkok, Thailand

ภาพกิจกรรมงาน AWSome Day Thailand 2015

Monday, September 21, 2015 from 8:00 AM to 5:00 PM (ICT)
Bangkok, Thailand

ภาพกิจกรรมงาน AWS MEETUP #5

Tuesday, August 5, 2015 from 6:30 PM to 10:00 PM (ICT)
Bangkok, Thailand

ภาพกิจกรรมงาน AWS MEETUP #4

Tuesday, April 28, 2015 from 6:30 PM to 10:00 PM (ICT)
Bangkok, Thailand