รู้จักกับ aws-shell ระบบ Shell ที่ออกแบบมาสำหรับควบคุม AWS โดยเฉพาะด้วย CLI

aws-shell

ในงาน AWS re:Invent ที่ผ่านไปนั้น ได้มีการประกาศถึงโครงการ aws-shell ที่จะช่วยให้การควบคุม AWS ผ่าน CLI เป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตอนนี้โครงการ aws-shell นี่ก็พร้อมเปิดให้ใช้งานได้แล้ว โดยมีความสามารถดังต่อไปนี้

  • มีระบบ Auto-complete สำหรับ Command และ Option ต่างๆ
  • มีระบบ Auto-complete สำหรับ Resource Identifier ทั้งหมด เช่น Amazon EC2 instance IDs, Amazon SQS queue URLs, Amazon SNS topic names และอื่นๆ
  • มี Inline-documentation สำหรับใช้อ้างอิง Command และ Option ต่างๆ
  • สามารถใช้ Shell Command ทั่วไปร่วมกันได้ทันที
  • สามารถ Export Command ต่างๆ ออกมายัง Text Editor ได้

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มได้จากที่ https://blogs.aws.amazon.com/cli/post/Tx1XV5WUCMWLMEJ/Super-Charge-Your-AWS-Command-Line-Experience-with-aws-shell และเข้าไปยัง Source ได้ที่https://github.com/awslabs/aws-shell และ https://pypi.python.org/pypi/aws-shell เลยนะครับ

บทความโดย http://awsusergroup.org/ และ https://www.techtalkthai.com ส่วนผู้ที่อยากศึกษาเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Web Services ในไทยสามารถเข้าร่วมกลุ่มของ Bangkok AWS User Group ได้ทันทีที่ https://www.facebook.com/groups/awsusergroup/

ที่มา: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2015/12/aws-shell-accelerates-productivity-for-aws-cli-users/

 

 

Facebook Comments