Amazon Web Services เปิดตัว EC2 Run Command บริหารจัดการหลาย Instance พร้อมกันได้จากศูนย์กลาง

สำหรับผู้ที่ต้องบริหารจัดการ EC2 Instance เป็นจำนวนมาก และเกิดความสับสนในการตั้งค่าหรือสั่งใช้งาน Script กับ Instance ที่มีอยู่ ทาง AWS ได้เปิดตัวความสามารถใหม่ EC2 Run Command ที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการหลายๆ Instance ได้พร้อมๆ กันด้วยคำสั่งหรือ Script เดียวกัน ทำให้การสั่งติดตั้ง Software, การสั่งใช้งาน Script, การใช้ Microsoft PowerShell, การตั้งค่า Windows Update และอื่นๆ สามารถทำได้พร้อมๆ กันจากศูนย์กลางทันทีผ่าน AWS Management Console, AWS CLI, AWS Tools for Windows PowerShell และ AWS SDK

AWS

นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถทำการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง Script ต่างๆ ของผู้ดูแลระบบแต่ละคนได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดใน AWS IAM ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมนั้นสามารถแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนได้ดี และมีความสะดวกสบายในการบริหารจัดการมากขึ้น

ปัจจุบันความสามารถนี้ยังรอบรับเฉพาะบน EC2 Instance ที่เป็น Windows เท่านั้น โดยทางทีมงานของ AWS เปิดเผยว่าอีกไม่นานความสามารถนี้จะรองรับบน Instance ที่เป็น Linux ด้วยเช่นกัน

 

aws_ec2_run_command_prep_2

สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทันทีที่https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-ec2-run-command-remote-instance-management-at-scale/

 

 

Facebook Comments