เปิดตัว Amazon Elasticsearch Service ใช้งาน Elasticsearch บน Amazon AWS ได้ง่ายๆ ทันที

Amazon Elasticsearch Service คือบริการ Managed Service ที่จะช่วยให้สามารถใช้ Elasticsearch ได้บน AWS Cloud โดย Elasticsearch นี้เป็นโครงการ Open Source ของงระบบ Search และ Analytics ที่ได้รับความนิยมสูงมาก โดยมักจะถูกนำไปใช้ทำระบบ Log Analytics, Real-time Application Monitoring และ Click Stream Analytics

into

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน สามารถทำการ Setup ผ่าน AWS Management Console ได้ทันที โดย Amazon Elasticsearch จะทำการ Provision Resource ที่มีอยู่ใน Cluster และเริ่มทำงานทันที โดยถ้าหากระหว่างที่ใช้งานอยู่นั้นมี Elasticsearch Node ใดหยุดทำงานไป ระบบจะทำการตรวจสอบและหา Node อื่นมาแทนให้ทันที ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องวุ่นวายกับการดูแลรักษา รวมถึงสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงได้ผ่านทาง AWS Identity and Access Management (AWS IAM) และสำรองข้อมูลได้ผ่านการทำ Snapshot แบบ Automated/Manual

นอกจากนี้ Amazon Elasticsearch ยัง Integrate เข้ากับ Amazon CloudWatch เพื่อทำการตรวจสอบการทำงานใน Domain ที่ใช้งานอยู่ได้, Integrate เข้ากับ AWS CloudTrail เพื่อทำการ Audit ระบบได้ และสามารถเพิ่มขยาย Cluster ได้ผ่าน API Call เพียงครั้งเดียว หรือจะทำผ่าน AWS Console Management ก็ได้เช่นกัน โดยในตัว Amazon Elasticsearch นี้ก็รองรับ Elasticsearch Open Source API เพื่อใช้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ และรองรับ Kibana เพื่อแสดงผลได้ง่ายๆ อีกด้วย

 

ที่มา: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2015/10/introducing-amazon-elasticsearch-service/

 

Facebook Comments