เปิดบริการ Amazon EC2 t2.nano: EC2 Instance ที่เล็กที่สุดจาก Amazon

aws_banner

Amazon เปิดให้บริการ Amazon EC2 t2.nano Instance เรียบร้อยแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ 4.75 เหรียญต่อเดือน โดยมี 1vCPU, 512MB RAM, สามารถ Burst CPU ได้สูงสุดถึง 3.3GHz และสามารถย้ายไปยัง Instance ขนาดอื่นๆ ได้ในภายหลังเมื่อระบบเติบโตขึ้น

t2.nano นี้ถูกออกแบบมาให้รองรับสำหรับ Website ขนาดเล็ก, Micro services และ Developer Environment ราคาประหยัดโดยเฉพาะ ซึ่งมีให้เช่าใช้ได้ทั้งแบบ On-Demand Instance และ Reserved Instance โดยมีให้ใช้ได้แล้วที่ Data Center US East (N. Virginia), US West (Oregon), US West (San Francisco), EU (Ireland), Asia Pacific (Singapore), Asia Pacific (Tokyo), Brazil (Sao Paolo), และ GovCloud (US) regions ส่วนที่ EU (Frankfurt) และ Australia (Sydney) นั้นจะรองรับในอนาคต

บทความโดย http://awsusergroup.org/ และ https://www.techtalkthai.com ส่วนผู้ที่อยากศึกษาเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Web Services ในไทยสามารถเข้าร่วมกลุ่มของ Bangkok AWS User Group ได้ทันทีที่ https://www.facebook.com/groups/awsusergroup/

ที่มา: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2015/12/introducing-t2-nano-the-smallest-lowest-cost-amazon-ec2-instance/

 

 

Facebook Comments