Amazon เปิดตัว Amazon EC2 Dedicated Host เน้นตอบโจทย์องค์กรในการใช้ License และการทำ Compliance

Amazon เปิดตัวบริการ Amazon EC2 Dedicated Host ให้ผู้ใช้งานสามารถทำการเช่า Physical Server เพื่อทำการใช้งานทั้งเครื่องเพียงคนเดียวได้ ซึ่งบริการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ 2 ประการหลักๆ ดังนี้

amazon_ec2_dedicated_host

ลดค่าใช้จ่ายทางด้าน License ของ Software ลง

การใช้ Dedicated Host จะทำให้มีทางเลือกในการติดตั้งใช้งาน License ของ Software ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้แบบ per-socket, per-core หรือ per-VM ก็ตาม และทำให้องค์กรสามารถนำ License เดิมที่เคยมีอยู่แล้วมาใช้งานได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น License ของ Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, SUSE Linux Enterprise Server หรือ Software อื่นๆ ก็ตาม

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน License บน Amazon Web Services สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://aws.amazon.com/windows/resources/licensing/

 

ทำตาม Compliance และข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ

เพื่อให้สามารถทำตาม Compliance หรือตามข้อกำหนดของกฎหมายได้อย่างครบถ้วน Amazon EC2 Dedicated Host นั้นจะทำให้องค์กรต่างๆ เป็นผู้ใช้งานแต่ละ Physical Server แต่เพียงผู้เดียว ทำให้สามารถควบคุมการใช้งาน, การแบ่งส่วนของ Resource, การควบคุมการเข้าถึง และประเด็นอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งยังสามารถเลือกให้ Instance ที่ใช้งานอยู่นั้น ไปทำงานอยู่บน Physical Server เครื่องที่ต้องการได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทีมงาน Amazon Web Services เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ https://aws.amazon.com/ec2/dedicated-hosts/contact-me/

ที่มา: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2015/10/amazon-ec2-dedicated-hosts/

 

 

Facebook Comments